Зразок заяви про нарахування та виплату середнього заробітку за час виконання держаних обов’язків

Керівнику_______________________
______________________________

(Назва підприємства)
______________________________
(ПІП Керівника)
Код ЄДРПОУ: ____________________

Юридична адреса: ________________
______________________________
______________________________
тел.: __________________________

Від ___________________________
(ПІП Заявника)
Адреса: ________________________
______________________________
______________________________
тел.: __________________________

«___» _____________ 20__ р.

ЗАЯВА
про нарахування та виплату середнього заробітку
за час виконання держаних обов’язків

Я, ____________________________________________________ (ПІП Заявника), з____________ року працюю _______________________________ (посада)на підприємстві _______________________________________на умовах трудового договору.

________________ року я був мобілізований у Збройні сили України на підставі Указу Президента України №____________ від ____________ р.
________________ р. я був демобілізований на підставі Указу Президента України №__________ від _______________ р.

Відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Згідно із ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

На підставі вищевикладеного ПРОШУ:

Нарахувати та виплатити мені середній заробіток за весь період мого призову під час мобілізації, а саме з ________________ р. по ________________ р. в сумі, що обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №100.

Висловлюю щире бажання врегулювати це питання мирним шляхом, але все ж таки повідомляю, що у разі невиплати мені середнього заробітку за період мого призову під час мобілізації, я буду змушений звернутись до суду та інших уповноважених органів для захисту свого порушеного права.

Таке моє звернення до суду, прокуратури, Державної інспекції України з питань праці та органів структури Міністерства оборони України може мати для Вас ряд негативних наслідків, що полягатимуть в необхідності відшкодування судових витрат, пов’язаних з розглядом справи в суді, включаючи витрати на правову допомогу, а також моральної шкоди.

 

З повагою,
_____________________ ____________________
(Прізвище, ініціали Заявника)                                     (підпис)

 

Повернутися