Річний звіт за 2014 рік

Мета Організації: Здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів членів Організації; сприяння становленню громадянського суспільства та верховенства права, здійсненню правової реформи в Україні.

Місія Центру «СІМ» – сприяння посиленню громадянського суспільства, верховенства права, захисту людської гідності та прав людини, здійсненню правової реформи та публічної політики в Україні.

Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:

 • пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, правове просвітництво та освіта;
 • правовий захист жертв порушень прав людини;
 • підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;
 • збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основоположних свобод;
 • сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості;
 • аналіз виборчого законодавства та практики проведення виборів;
 • сприяння належному здійсненню виборів та референдумів, що проводяться у відповідності до виборчого законодавства;
 • пошук та застосування форм ефективної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод, надання максимального сприяння законодавчим та виконавчим органами, органам місцевого самоврядування у створенні гарантій дотримання прав людини та основоположних свобод.

1. Послуги, які надає організація

Організація надає безкоштовну правову допомогу різноманітним категоріям осіб;

Популяризує та проводить Мандрівний фестиваль документального кіно з прав людини Docudays UA як регіональний партнер у Львівській області;

Здійснює дослідження у сфері дотримання прав людини та правоохоронної діяльності;

Проводить освітні заходи у сфері прав людини.

2. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти)

Протягом 2014 року представники Центру «СІМ» працювали у правовому, дослідницькому та просвітницькому напрямках.

В межах правового напрямку продовжувала свою діяльність правозахисна приймальня у м. Львові. Юристи організації надали допомогу 1553 громадянам із різноманітних юридичних питань. У 1016 випадках заявники отримали консультацію із проблематики свого звернення, у 162 випадках була надана допомога у написанні відповідних заяв, звернень, скарг до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, у 58 випадках – було складено процесуальні документи. 4 справи було підтримано Фондом стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) як такі, що мають стратегічне значення.

За участі Центру «СІМ» відкрито 2 нові приймальні УГСПЛ у м. Рівному та м. Івано-Франківську.

В межах дослідницького напрямку фахівці Організації взяли активну участь у підготовці Доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2013», а саме розділу «Право на приватність». Було висвітлено наступні аспекти: негласний обшук, зовнішнє спостереження, відеокамери в громадських місцях, прослуховування телефонів, захист персональних даних та ідентифікаційні документи, тілесний аспект права на приватність. А також підготовлено і запропоновано 20 рекомендацій органам державної влади по покращенню ситуації.

В рамках проведення Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA у Львівській області, в якому Центр «СІМ» виступає як регіональний партнер, було проведено 10 освітніх заходів з прав людини. До проведення Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA у Львівській області залучено 15 організацій.

Після проведення пробних занять та апробації сценаріїв, 5 шкіл м. Львова ініціювали створення постійно діючих кіноклубів Docudays UA при своїх навчальних закладах. Це дає можливість залучити до дискусії про значення дотримання прав людини і поваги до людської гідності широкого кола школярів та студентів. Фактично – це є виховання майбутнього нашої країни.

Представниця організації (Н. Хома) взяла участь в конкурсі «Вчитель року» в номінації «Правознавство» як Голова журі.

3. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда

Керівними органами Організації є:

 • Загальні збори;
 • Правління;
 • Голова Правління;
 • Ревізійна комісія;
 • Директор.

4. Основні сектори, де працює організація та клієнти.

Основним сектором діяльності Центру «СІМ» є сфера прав людини та суміжні сфери: діяльність органів внутрішніх справ, пенітенціарна системи, справедливе правосуддя, освіта та просвіта у сфері прав людини.

Організація є активним членом Громадської Ради при Головному управлінні МВСУ у Львівській області з 2007р. по даний час, активно працює по реформуванню МВСУ.

Серед клієнтів організації учасники судових процесів, потерпілі, працівники ОВС, засуджені, пенсіонери, чорнобильці, інваліди, студенти та школярі, тощо.

5. Основні проекти виконані за звітний період.

5.1. Громадська приймальня

Протягом 2014 р. юристи організації надали допомогу 1553 громадянам із різноманітних юридичних питань. У 1016 випадках заявники отримали консультацію із проблематики свого звернення, у 162 випадках була надана допомога у написанні відповідних заяв, звернень, скарг до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, у 58 випадках – було складено процесуальні документи. Фондом стратегічних справ УГСПЛ було підтримано 4 справи, які мають стратегічне значення.

Найбільше звернень до приймальні надійшло від пенсіонерів – 443, від працівників бюджетної сфери – 263, засуджені та їхні родичі – 232 особи, самотні матері та багатодітні сім’ї – 161 звернення, безробітні та непрацюючі – 110 осіб. Крім вищезгаданих категорій, до приймальні звертались військовослужбовці та члени їх сімей, неповносправні, підприємці, громадські активісти.

Найбільше питань стосувалось цивільного права – 610, пенсійне законодавство та його застосування – 152 звернення, питання, пов’язані із представництвом у кримінальних справах – 112 звернень, порушення права на інформацію (ЗУ «Про звернення громадян») – 107 звернень, невиконання судових рішень – 105 звернень, порушення в ході судового розгляду – 66 звернень. Також були звернення, що стосувались житлового права (57), насильство в сім’ї (86), трудове право (78), незаконне затримання (12), катування (16), порушення в ході досудового слідства (28).

Протягом року здійснювались виїзди у виправні колонії Львова та області. Наприклад у ВК № 30 для отримання юридичної допомоги на один із таких прийомів прийшло 15 осіб. Частина скарг стосувалась доступу до справедливого судочинства та надто суворих вироків. Декілька осіб оскаржували відмову суду у застосуванні до них амністії. Двоє засуджених хотіли пройти комісію, щоб отримати групу інвалідності. При установі така комісія не збирається, тому вони очікували, що їх доправлять в іншу установу. У ВК № 48 на один із таких прийомів прийшло 12 осіб. Частина скарг стосувалася доступу до справедливого судочинства та надто суворих вироків.

Також в рамках роботи у приймальні проведено низку заходів з правової просвіти населення та роздано буклети, розроблені мережею приймалень.

Візитки приймальні рознесено в суди та інші органи влади, які працюють з людьми, розміщено оголошення у друкованих ЗМІ та на радіо, а також на електронних ресурсах.

За участю нашої організації було відкрито 2 нові приймальні УГСПЛ – у м. Рівному та м. Івано-Франківську. Проведено стажування юристів цих приймалень.

5.2. Мандрівний фестиваль документального кіно з прав людини Docudays UA у Львівській області

У 2014 році фестиваль у Львівській області відвідало найбільше відвідувачів за всі роки існування Мандрівного фестивалю. Успіхом можна вважати те, що ми заручились підтримкою 15 партнерських організацій (серед них багато студентських), провели 10 освітніх заходів, забезпечили широку поінформованість про фестиваль у ЗМІ (в т.ч на телебаченні і радіо), залучили багато школярів і молоді. Так, було отримано дозвіл та лист-сприяння від відділу освіти м. Львова про залучення учнів Львівської академічної гімназії до модерування перегляду та обговорення фільмів зі своїми однолітками зі шкіл міста, які приходили на покази згідно графіку, за погодженням з адміністрацією шкіл міста.

Програма фестивалю була насиченою та різноплановою.

5.3. Постійно діючий кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Docudays UA для школярів, молоді, студентів.

Протягом 2014 року після проведення пробних занять та апробації сценаріїв, 5 шкіл м. Львова ініціювали створення постійно діючих кіноклубів Docudays UA при своїх навчальних закладах.

Постійно діючий кіноклуб функціонує при Національному музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького» та при Майстерні добрих справ “Емаус – Оселя”.

Про проект Кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Docudays UA та умови участі в ньому було поінформовано соціальних педагогів та шкільних психологів на семінарі-практикумі “Формування особистості під впливом мас-медіа” в рамках зимових шкіл “Професійного розвитку педагогів”, який проходив в Навчально-методичному центрі освіти м. Львова.

5.4. Участь в доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2013»

Важливим аспектом дотримання прав людини та залучення правозахисних організацій до фіксації порушень та захисту порушених прав є написання доповідей про стан із дотриманням прав людини у відповідній країні. Така діяльність, зокрема, лягає в основу написання т.зв. альтернативних звітів по дотриманню прав людини.

Фахівці Центру «СІМ» взяли дієву участь у зборі інформації та підготовці матеріалів до розділу «Право на приватність». Було висвітлено наступні аспекти: негласний обшук, зовнішнє спостереження, відеокамери в громадських місцях, прослуховування телефонів, захист персональних даних та ідентифікаційні документи, тілесний аспект права на приватність.

Для покращення ситуації надано наступні рекомендації органам державної влади:

 1. Припинити адміністративну практику протиправного використання ідентифікаційного номеру (коду) платника податків для інших цілей, не передбачених законом. Припинити також застосування поняття «персональний номер», використання якого не передбачено жодним законом.
 2. Внести зміни до закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр», так, щоб скоротити перелік документів, які передбачають фіксацію біометричних даних, залишивши в переліку лише закордонний паспорт, та ліквідувавши Єдиний державний демографічний реєстр у тому вигляді, в якому він передбачений в законі.
 3. Внести зміни до законодавства, передбачивши оприлюднення щорічного звіту зі знеособленими даними відносно зняття інформації з каналів зв’язку в порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
 4. Міністерство внутрішніх справ України має припинити невмотивований збір вразливих персональних даних про особу (інформація про політичні переконання, релігійні погляди, сексуальну орієнтацію, участь в програмі замісної терапії тощо).
 5. Прийняти закон та інші нормативно-правові акти, що захищали б права пацієнтів, зокрема, у частині здійснення примусових медичних процедур і захисту конфіденційної інформації про стан здоров’я.
 6. Внести зміни до законодавства і юридичної практики з тим, щоб усунути суперечність між обов’язковістю щеплень для відвідування дитячих закладів і правом на освіту для дітей, батьки яких свідомо відмовляються робити такі щеплення, особливо, коли такі щеплення протипоказані дитині за медичними показами.
 7. Врегулювати здійснення відеоспостереження в громадських місцях, передбачивши, серед іншого, умови зберігання та видалення записів.
 8. Припинити використовувати обшуки як політично вмотивований засіб забезпечення лояльності та переслідування політичних опонентів.
 9. Врегулювати здійснення відеоспостереження щодо ув’язнених осіб таким чином, щоб було дотримано баланс між вимогами безпеки і людською гідністю.
 10. Змінити законодавство щодо збереження таємниці усиновлення навіть від самої дитини. Зокрема, слід зробити винятки з положень законодавства, котрими встановлена абсолютна таємниця усиновлення (статті 226, 229, 230 Сімейного кодексу, стаття 168 Кримінального кодексу).
 11. Розробити механізм, який би унеможливив зловживання при закупівлі вакцини для щеплень.
 12. Виключити з переліку відомостей Конституційного суду України, яким надається гриф «Для службового користування», відомості щодо конституційних подань як такі, які представляють особливий суспільний інтерес і створені в рамках діяльності органів державної влади.
 13. Уточнити перелік спеціальних технічних засобів отримання інформації таким чином, щоб пересічний громадянин міг передбачити що з них належить до заборонених (дозволених) засобів.
 14. Визначити однозначну вартість оформлення закордонного паспорта, окремо вказавши, що за отримання закордонного паспорта не можуть стягуватися додаткові збори.
 15. Відновити в Законі про захист персональних даних визначення згоди суб’єкта персональних даних (абз. 5 ст. 2 Закону), вилучивши натомість визначення Державного реєстру баз персональних даних (абз. 4 ст. 2 Закону).
 16. Розробити систему соціальних компенсаторів для живих донорів.
 17. Уніфікувати систему отримання особою інформації про неї з державних реєстрів відмовившись від оплати за отримання інформації про себе.
 18. Привести Порядок збору персональних даних батьків учнів шкіл для Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЕДЕБО) у відповідність до Закону України «Про захист персональних даних».
 19. Скасувати Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) або внести в неї зміни з урахуванням позиції профільних громадських організацій.

Також фахівці Організації збирали матеріали для підготовки розділу «Право на приватність» для доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2014» .

5.5. Освітні заходи

Представниця організації (Н. Хома) взяла участь в конкурсі «Вчитель року» в номінації «Правознавство» як Голова журі. Складовою конкурсу був опис досвіду вчителів та уроку щодо прав людини, проведеного ними в музеї НММ «Тюрма на Лонцького».

На базі Навчально-методичного центру освіти відбувся методичний семінар «Документальні фільми Docudays UA як інструмент медіа-просвіти у школі». У семінарі взяли участь 11 вчителів із загальноосвітніх шкіл, які мали проводити апробацію сценаріїв показів документальних фільмів Docudays UA для кіноклубів медіа-просвіти з прав людини. Під час семінару вчителі ознайомились із мережею кіноклубів, вимогами для відкриття кіноклубів у навчальних закладах, методичним забезпеченням їх діяльності, а також з деякими методами роботи із документальними фільмами. Кожен вчитель отримав фільм із кіноклубної колекції та розроблений до нього сценарій. Протягом листопада – грудня 2014 року вони провели апробації сценаріїв та подали зауваження та доповнення до сценаріїв.

5.6. Експеримент з удосконалення діяльності органів внутрішніх справ у Львівській області

У Львівській області відповідно до наказу Міністра внутрішніх справ України з 01 липня по 31 жовтня 2014 року (з подальшим продовженням) відбувався експеримент з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України у Львівській області. Планувалось, що напрацьовані результати в подальшому ляжуть в основу реформування системи внутрішніх справ по всій країні. До участі в експерименті були запрошені також представники громадських організацій.

Представники Центру «СІМ» взяли активну участь у діяльності 2 робочих груп, створених в рамках експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України у Львівській області: проведення аналізу сучасного стану органів і підрозділів Головного управління МВС України у Львівській області; запровадження нових показників ефективності роботи. В рамках роботи у робочих групах фахівці Організації взяли участь у понад 20 засіданнях робочих груп, робочих зустрічах та презентаціях міжнародного досвіду міжнародними експертами (Аркадіушом Ясінським, начальником аналітичного відділу Бюро Головного коменданта поліції Республіки Польща, Богуславом Кшиштофом Плучінським, радником аналітичного відділу Бюро Головного коменданта поліції Республіки Польща, Екою Згуладзе, бувшим заступником Міністра внутрішніх справ Грузії, Мішелем Жербером, дивізійним комісаром поліції Франції, Аркадіушом Лєткевічем, екс-заступником Міністра внутрішніх справ Республіки Польща, Яном Міхалом Чойновським, віце-канцлером Вищої школи поліції в Щитно), у відкритих засіданнях Комісії з питань організаційно методичного супроводження експерименту та узагальнення його результатів 17-18.08, 10-11.09., 07.11. 2014 року у м. Львові.

В результаті робочими групами було напрацьовано і запропоновано:

 • технічне завдання до соціологічного дослідження щодо думки населення про діяльність органів внутрішніх справ у Львівській області, на підставі якого було опитано 1599 мешканців м. Львова та Львівської області;
 • технічне завдання до анонімного опитування особового складу міліції Львівської області щодо внутрішньої оцінки діяльності міліції, відповідних керівників, умов праці, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, соціального захисту, а також мотивації до сумлінного виконання ними своїх обов’язків, на підставі якого було опитано 500 осіб;
 • підготовані пропозиції щодо зміни системи показників діяльності ОВС.

5.7. Партнерство у проекті Харківської правозахисної групи «Кампанія за прозорість та відкритість Української держави»

Центр «СІМ» як регіональний партнер брав участь в проекті Харківської правозахисної групи (ХПГ) «Кампанія за прозорість та відкритість Української держави», який розпочався у 2013 р.

В ході проекту здійснювався моніторинг сайтів органів державної влади у Львівській області, подавалися інформаційні запити. Результати моніторингу було узагальнено.

5.8. Участь в семінарі УГСПЛ зі стратегічного планування

Члени організації брали участь в семінарах зі стратегічного планування. Результатом участі в таких семінарах стало нове бачення організації та підвищення ефективності її функціонування. Зараз Організація перебуває у стані розробки Стратегічного плану діяльності на 2015 – 2017 р.р., оптимізації організаційної структури за міжнародними вимогами та напрацюванню внутрішніх політик, процедур та програм, що відповідали б поняттям нового стратегічного розвитку Організації.

 

Партнери:

 • Організація є одним із засновників та членом Української Гельсінської спілки з прав людини
 • Харківська правозахисна група
 • Херсонський фонд милосердя та здоров’я
 • БО “Твоє право”
 • БФ “Право і демократія”
 • Громадська Рада при ГУМВСУ у Львівській області з питань забезпечення прав людини.
 • Громадська рада при Державній пенітенціарній службі України у Львівській області
 • Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького
 • Центр досліджень визвольного руху

Донори:

 • Європейська Комісія
 • SIDA – Шведське агентство з міжнародного розвитку

 

Фінансовий звіт за 2014 р. (у грн.)

Надходження: 
Безповоротна фінансова допомога (гранти) — 248605, 96
Добровільне пожертвування — 5334, 04
Загальна сума: 253 940,00

Витрати:
Програмна діяльність
Освітні заходи — 4296,60
Громадська приймальня — 276162,00
Загальна сума: 280 458,60

Рух коштів МГО ЦППД «СІМ» у 2014 р.
Залишок коштів на 1.01.2014 р. — 26 616,60
Надходження — 253 940,00
Витрати — 280 458,60

Залишок коштів на 1.01.2015р. — 98, 00

 

Повернутися