Річний звіт за 2017 рік

Мета Організації: Здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів членів Організації; сприяння становленню громадянського суспільства та верховенства права, здійсненню правової реформи в Україні.

Місія Центру «СІМ» – сприяти позитивним змінам у суспільстві, впроваджуючи таку модель відносин між Людиною і державою, за якої права людини будуть захищеними максимально.

Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:

 • пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, правове просвітництво та освіта;
 • правовий захист жертв порушень прав людини;
 • підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;
 • збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основоположних свобод;
 • сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості;
 • аналіз виборчого законодавства та практики проведення виборів;
 • сприяння належному здійсненню виборів та референдумів, що проводяться у відповідності до виборчого законодавства;
 • пошук та застосування форм ефективної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод, надання максимального сприяння законодавчим та виконавчим органами, органам місцевого самоврядування у створенні гарантій дотримання прав людини та основоположних свобод.

1. Послуги, які надає організація

Організація надає безкоштовну правову допомогу різноманітним категоріям осіб;
Популяризує та проводить Мандрівний фестиваль документального кіно з прав людини Docudays UA як регіональний партнер у Львівській області;
Здійснює дослідження у сфері дотримання прав людини та правоохоронної діяльності;
Проводить освітні заходи у сфері прав людини.

2. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти)

Протягом 2017 року команда Центру «СІМ» працювала у правовому, дослідницькому та просвітницькому напрямках, а також у лобіюванні прийняття нормативно-правових актів по усуненню дискримінації у сфері реєстрації актів громадянського стану.

В межах правового напрямку продовжувала свою діяльність правозахисна приймальня у м. Львові. Юристи організації надали допомогу 1269 громадянам із різноманітних юридичних питань. У 1015 випадках заявники отримали консультацію із проблематики свого звернення, у 193 випадках була надана допомога у написанні відповідних заяв, звернень, скарг до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, у 60 випадках – було складено процесуальні документи, у 55 випадках ми звертались на користь клієнта до різноманітних органів влади, представляли інтереси клієнтів у судах. Також продовжували працювати над супроводом стратегічних справ.

В межах дослідницького напрямку експерти Організації працювали над дослідженням «Перешкоди в реалізації прав і свобод осіб на окупованій території Кримського півострова та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей».

В рамках проведення XIV Мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA у Львівській області, в якому Центр «СІМ» виступає як регіональний партнер, було проведено 52 покази документальних фільмів, до обговорення було залучено близько 1700 осіб. Також в рамках Фестивалю було проведено 9 позапрограмних освітніх заходів з прав людини. Головна тема цьогорічного фестивалю – «Чотири градуси» та присвячена проблемі зміни клімату й захисту довкілля. Екологи прогнозують, що до кінця сторіччя саме на стільки підніметься середня температура на Землі та спровокує природні катаклізми на планеті.

3. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда

Керівними органами Організації є:

 • Загальні збори;
 • Правління;
 • Голова Правління;
 • Ревізійна комісія;
 • Директор.

4. Основні сектори, де працює організація та клієнти.

Основним сектором діяльності Центру «СІМ» є сфера прав людини та суміжні сфери: діяльність органів внутрішніх справ, зокрема орієнтованої на громаду моделі поведінки community policing, пенітенціарна системи, справедливе правосуддя, освіта та просвіта у сфері прав людини.

Серед клієнтів організації: пенсіонери, військовослужбовці, призовники, працівники бюджетної сфери, інваліди, безробітні, працівники приватних підприємств, вимушені переселенці, засуджені, учасники судових процесів, потерпілі, чорнобильці, багатодітні сім’ї, громадські активісти, студенти тощо.

5. Основні проекти та діяльність, виконані у звітному періоді.

5.1. Громадська приймальня

Протягом 2017 р. юристи організації надали допомогу 1269 громадянам із різноманітних юридичних питань. У 1015 випадках заявники отримали консультацію із проблематики свого звернення, у 193 випадках була надана допомога у написанні відповідних заяв, звернень, скарг до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, у 60 випадках – було складено процесуальні документи, у 55 випадках ми звертались на користь клієнта до різноманітних органів влади, представляли інтереси клієнтів у судах.

Найбільше звернень до приймальні надійшло від пенсіонерів – 332, військовослужбовців – 281, людей з інвалідністю – 155, працівників бюджетної сфери – 110, вимушених переселенців – 17, безробітних або непрацюючих осіб – 90, громадських активістів – 60, приватних підприємців – 40, самотніх матерів та багатодітних сімей – 48 звернення. Крім вищезгаданих категорій, до приймальні звертались також призовники, студенти, підсудні, підозрювані, жертви злочинів, засуджені або їхні родичі.

Треба наголосити, що надання індивідуальної юридичної допомоги дає змогу Організації глибше вивчати проблеми у сфері порушення прав людини. Зокрема, ще у 2015 році ми розпочали стратегічну справу мешканки Криму, яка не змогла у львівському суді встановити факт народження своєї доньки. Але це стало поштовхом для вивчення проблеми більш глибоко. В результаті Організація розпочала адвокаційну кампанію щодо внесення змін у процедури реєстрації актів громадянського стану, які відбулись на тимчасово окупованих або неконтрольованих територіях України. Бо на думку наших фахівців, що і підтвердилось проведеними нами дослідженнями, є ознаки дискримінації громадян України за місцем походження.

5.2. Мандрівний фестиваль документального кіно з прав людини Docudays UA у Львівській області

У 2017 році Мандрівний фестиваль документального кіно у Львівській області відбувався з 12 жовтня по 20 листопада. За 25 фестивальних днів відбулось 52 покази із обговоренням фільмів про права людини. Загальна кількість осіб, які відвідали покази та взяли участь в обговоренні проблем реалізації прав людини, склала 1683 осіб. Покази відбувались в 11 локаціях у м. Львові та Львівській області.

Головна тема цьогорічного фестивалю – «Чотири градуси» – присвячена проблемі зміни клімату й захисту довкілля. Екологи прогнозують, що до кінця сторіччя саме на стільки підніметься середня температура на Землі, що у свою чергу спровокує природні катаклізми на планеті. Фестиваль пропонує відвідувач(к)ам стати каталізатором змін і подивитися на питання захисту довкілля з різних точок зору.

Крім основної програми, на Фестивалі відбулось 9 позапрограмних заходів, учасниками яких стали понад 500 осіб. Зокрема, цікавою видалась фотовиставка «Пізнаючи, не нашкодь» про негативний вплив туризму на Говерлу, та загалом діяльності людини – на Українські Карпати, яка була розгорнута у музеї «Тюрма на Лонцького» молодими науковцями із географічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка.

5.3. Усунення дискримінації громадян України при реєстрації фактів народження та смерті, що відбулись на тимчасово окупованій або неконтрольованих територіях України

У 2015-2016 роках юристи Організації представляли інтереси громадян у справах, пов’язаних із реєстрацією актів цивільного стану, що стались на тимчасово окупованих територіях. З’ясувалось, що існує 2 процедури, при чому не доповнюючі, не альтернативні, а взаємновиключні. Для фактів, що стались на території України – адміністративна процедура, що відбувається протягом 1-2 годин із моменту звернення. Для фактів, що відбулись на окупованих територіях – від 3-х днів до фактично безмежності (було досліджено справу, по якій немає рішення вже понад півроку).

Фахівці організації, дослідивши відкриті джерела, написали аналітичний звіт «Перешкоди в реалізації прав і свобод осіб на окупованій території Кримського півострова та тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей (реєстрація фактів народження і смерті)». Масштаби проблеми вражають. Зокрема, орієнтовна кількість фактів народження та смерті, що відбулись на окупованих або непідконтрольних територіях з 2014 року становить понад 372 тисячі випадків. За цей же час офіційними українськими органами внесено тільки 31317 записів про факти народження або смерті на вищезазначених територіях. Менше10%. Але з точки зору правозахисників найгіршим у цій ситуації є те, що існує дискримінація за територією походження особи.

Організація прийняла рішення, що потрібно змінювати законодавство. Відповідно було ініційовано адвокаційний проект «Усунення дискримінації громадян України при реєстрації фактів народження та смерті, що відбулись на тимчасово окупованій та не контрольованих Урядом територіях України». Проект був підтриманий Фондом сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Розпочали ми із проведення флешмобів «Україно, визнай своїх дітей!», що відбулись одночасно у містах Львів, Харків, Слов’янськ і Маріуполь. У цих заходах взяли участь 165 осіб. Головною метою флешмобів було привернення уваги суспільства та влади до проблеми. І це нам вдалось, адже про ці заходи в результаті написали 36 ЗМІ, охопивши орієнтовно аудиторію у 600 тисяч осіб.

Проведення флешмобів повинне було підготувати ґрунт для подальшої дискусії у фаховому середовищі (юристи, правозахисник, судді, представники органів реєстрації актів цивільного стану тощо) про можливі шляхи виходу із ситуації. І ці дискусії відбулись на початку 2018 року у 4-х містах України.

5.4. Проекти із безпеки громад

У 2017 році Організація закінчила розпочатий ще минулого року проект «Створення Креативних просторів безпеки (КПБ) у 12-ти громадах Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області». Проект був підтриманий Міжнародним фондом «Відродження» та продовжив зусилля Організації у напрацюванні моделей community policing у малих або об’єднаних громадах. Для 12-ти вибраних громад фахівці організації організували та провели 12 семінарів «Визначення безпекових проблем громади та написання Програми громадських пріоритетів правопорядку», 12 семінарів «Механізми підзвітності поліції громаді», 12 семінарів «Створення громадської безпекової дружини». Загалом у цих заходах взяли участь 477 осіб (місцеві депутати, члени виконкомів, громадські активісти).

Громади змогли дуже ефективно використати отриману інформацію. Зокрема, у Старому Самборі відбувся публічний звіт усіх дільничних офіцерів поліції та начальника відділення поліції перед громадою. Міський голова Старого Самбора дуже зацікавився ідеєю створення муніципальної варти, і поставив собі за мету знайти у 2018 році кошти на її запровадження. У Воютицькій ОТГ громада вже розпочала роботи із встановлення відеоспостереження у головному селі. У м. Добромиль було організовано публічний звіт дільничного офіцера поліції. Усі пропозиції громадян були записані ним під час звіту, та обіцяно донести їх до начальника поліції. У м. Рудки не тільки відбувся звіт дільничного офіцера поліції, громада вже розпочала ремонтні роботи із облаштування приміщення для опорного пункту із перспективою створення Центру безпеки громади.

Але чи не найбільшим, не запланованим заздалегідь, результатом проекту стало напрацювання нормативної бази для створення муніципальних/комунальних безпекових дружин. Цей матеріал викликав велике зацікавлення майже у всіх громадах проекту.

Детальніше:

На Самбірщині створять «Креативні простори безпеки»
Представники Центру «СІМ» допомагають зробити Самбірщину безпечною
Спільна робота заради безпеки
Презентація результатів проекту зі створення «просторів безпеки»

5.4.1. Проект «Підвищення рівня підзвітності поліції та органів місцевого самоврядування перед громадами 6-ти областей Західної України»

У серпні 2017 року наша Організація розпочала реалізацію проекту у 18-ти громадах Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областей. Цей проект ввібрав у себе найкращі практики community policing, які ми напрацювали у громадах Самбірського та Старосамбірського районів на Львівщині. У цьому році було зроблено багато підготовчої роботи, основні результати у вигляді розроблених та затверджених місцевими радами Концепцій комплексної безпеки очікуємо вже у наступному році. Але вже зараз хочемо запрезентувати знятий в рамках проекту відеофільм. Проект підтримано Національним Фондом підтримки демократії (NED).

Детальніше:

Презентації програм розвитку безпеки у громадах на Івано-Франківщині
Презентації програм розвитку безпеки у громадах Волинської області

5.5. Проект «Підвищення правової обізнаності та надання юридичної допомоги громадам Львівщини»

Метою проекту було забезпечення доступу до ефективної первинної правової допомоги населенню Самбірського, Старосамбірського, Сокальского районів та міста Червоноград Львівської області через посилення правової спроможності малих громад. Досвід функціонування громадської приймальні Організації за попередні роки свідчить, що можливості сільського, та й навіть міського, населення у віддалених від обласного центру районах отримати якісну соціальну та правову допомогу є суттєво обмежені. Обмеження такої можливості має наслідком масове порушення їхніх прав (особливо у сфері землекористування, працевлаштування, надання соціальних пільг, отримання адміністративних процедур тощо). Діяльність Бюро правової допомоги в якійсь мірі виправило це. Але не є вирішенням проблеми. Крім того, діяльність Бюро правової допомоги на сьогодні не стимулює органи місцевого самоврядування самим розвивати систему надання первинної правової допомоги.

Підготовлені нашою Організацією юристи пройшли 3-місячне стажування у Самбірській, Старосамбірській, Сокальській районних та Червоноградській міській радах. За цей час вони:
• здійснили 60 виїздів, під час яких проконсультували та надали правову допомогу 396 особам;
• організували 15 інформаційно-просвітницьких заходів, що охопили 480 осіб;
• залучались до проведення особистих прийомів із головами рад, а також до роботи міжвідомчих комісій;
• взяли участь у Форумі місцевого розвитку;
• взяли участь у семінарі “Реформування місцевого самоврядування. Децентралізація влади в Україні”;
• були залучені до розробки та супроводу патріотичного свята «Ігри нескорених» у Самбірському районі.

Детальніше:

На Львівщині юристи допомагатимуть об’єднати громади
Як створити успішну об’єднану громаду

5.6. Освітні заходи

Проект «Активізація громадянського суспільства шести областей України для подолання стереотипів та інтеграції ВПО у життя громад «Декалог примирення». В межах проекту відбувся обмін візитами та найкращими просвітницькими проектами між містами Рівне та Харків.

16 березня 2017 року у середній загальноосвітній школі №48 м. Львова відбувся тренінг для старшокласників «Вдаримо HUMRA та форум-театром по упередженому ставленню до дітей-переселенців», який провели учасники Школи громадянського активізму з Харкова та Донецька. Говорили про права людини, про упереджене ставлення, ксенофобію. Практичні забавки, артистизм, юридичні пояснення та методика форум-театру створили сприятливу атмосферу і площадку для дискусій. Діти активно брали участь в обговоренні, сперечалися щодо фігур, аналізували мультфільми з репертуару «HUMRA», пробували себе у ролі акторів, змінювали постановку так, щоб були дотримані права людини. Із візитом-відповіддю на Східній Україні побували наші учасники із Рівненської області із ініціативою «Не такі як усі».

Отриманий під час проекту досвід ми описали в посібнику «Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді». Він стане у нагоді місцевим активістам та небайдужим громадянам, які хочуть і можуть змінювати життя своїх громад на краще. У ньому чітко і зрозуміло викладено суть поняття прав людини, проаналізовано основні з них, що містяться в каталозі прав людини, надано покрокові рекомендації щодо проведення освітніх заходів на захист прав людини з використанням інноваційних візуальних засобів тощо.

Вінцем проекту стало створення книги «Декалог примирення» – збірника успішних історій самореалізації внутрішньо переміщених осіб за нових умов та їх інтеграції у місцеві громади. Ця книга про те, як не лише не зламатися і вижити, а як будувати життя спочатку і змінювати світ довкола себе, займаючись чи то громадською діяльністю, чи бізнесом. Долі цих людей – взірець для наслідування і поштовх до дій. В «Декалог примирення» ввійшли історії ілюзіоніста з Горлівки, поетеси і дизайнера з Луганська, громадських активістів із Донецька і Криму та багато інших, які зараз проживають на Львівщині, Волині, Харківщині, у Запоріжжі та Києві. Окремі із них – молода українська поетеса з Луганщини Олена Ольшанська та правозахисник, координатор Центру документування УГСПЛ – під час прес-конференції розповіли свої історії, зауваживши, що зміна місця проживання дає новий поштовх до самореалізації.

Детальніше:

Вдарили HUMRA та форум-театром по упередженому ставленню до дітей-переселенців
У Києві презентували книгу “Декалог примирення” з історіями українських переселенців
Громадський активізм у дії: люди, що змінюють світ навколо себе

 

Партнери:

Організація є одним із засновників та членом Української Гельсінської спілки з прав людини
Харківська правозахисна група
Херсонський фонд милосердя та здоров’я
БО “Твоє право”
Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”
Центр досліджень визвольного руху
Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Самбірський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області
Головне територіальне управління юстиції у Львівській області
Самбірська районна рада
Самбірська міська рада
Старосамбірська районна рада
Старосамбірська міська рада
Сокальська районна рада
Червоноградська міська рада

Донори:

Міжнародний фонд «Відродження»
Національний фонд на підтримку демократії (NED)
Фонд сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні

 

Фінансовий звіт за 2017 р. (у грн.)

Надходження:
Безповоротна фінансова допомога (гранти) — 1 761 709, 70
Добровільне пожертвування — 28 933, 00
Загальна сума: 1 790 642,70

Витрати:
Програмна діяльність
фокус-групи — 362 700,00
Аналітика — 549 713, 39
Діяльність громадських приймалень — 212 710, 58
Інформаційно-просвітницькі та адвокаційні заходи —506 666, 77
Загальна сума: 1 631 790,74

Рух коштів ГО ЦППД «СІМ» у 2017 р.
Залишок коштів на 1.01.2017 р. — 148 657,42
Надходження — 1 790 642,70
Витрати — 1 631 790,74
Залишок коштів на 1.01.2018 р. — 307 509,38

 

Повернутися