Зразок заяви про оскарження рішення МСЕК

Голові Центральної МСЕК №_________
_______________________________
громадянина України
_______________________________

Заява

Мені, , комісією Центрального МСЕК №_______ була присвоєна III група інвалідності, (Довідка № від___________). Я хочу оскаржити дане рішення, адже, згідно із Постановою КМУ №1317 від 03.12.2009 р. п.27 передбачені такі критерії встановлення інвалідності II групи:

• обмеження самообслуговування II ступеня – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
• обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня – здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
• обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня – нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб.

Оскільки, пересуватись і обслуговувати себе я можу лише з використанням протезу (допоміжного засобу), а також, зважаючи на те, що Постанова КМУ N91317 від 03.12.2009р. має вищу юридичну силу, ніж інструкція МОЗ, затверджена Наказом №561 від 05.09.2011р., вважаю, що мені має бути встановлена II група інвалідності.

У зв’язку із зазначеним вище, вимагаю передати мою справу до Голови Центральної МСЕК № -_______________, для перегляду рішення щодо встановлення мені III групи інвалідності.

_________________ _________________ ПІП

 

Повернутися