Як захистити свої споживчі права?

У ролі споживача неодноразово ставав (і стає) кожен з нас, купуючи якісь речі, користуючись якоюсь послугою. Разом із тим трапляються випадки реалізації неналежних товарів чи послуг. Саме тому постає важливе питання – яким чином захистити свої споживчі права від порушень з боку недобросовісних продавців та як скористатися всім обсягом прав споживача, якщо таке порушення таки було здійснене.

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон), споживач – це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

До основних прав споживачів, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону належать :

 1. право на захист своїх прав державою;
 2. право на належну якість продукції та обслуговування;
 3. право на безпеку продукції;
 4. право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
 5. право на відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
 6. право на звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
 7. право на об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Споживачі мають і інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів

Для більш повної реалізації прав споживачів на них покладаються такі обов’язки (ч. 3 ст. 4 Закону):

 1. перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 2. в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 3. користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 4. з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

При купівлі непродовольчих товарів, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону, споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Строк, протягом якого можливо здійснити такий обмін – 14 днів з дня, наступного після дня купівлі товару. Обмін такого товару провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Проте, існує перелік товарів, які не підлягають обміну, затверджений Постановою Кабінету Міністрів № 172 від 19.03.2004 року. До цього переліку, зокрема, належить білизна натільна, білизна постільна, панчішно-шкарпеткові вироби, товари в аерозольній упаковці, друковані видання та деякі інші види непродовольчих товарів.

Найбільш поширеною проблемою серед споживачів є придбання товару неналежної якості.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати:

 1. пропорційного зменшення ціни;
 2. безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Недолік – це будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 1. розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
 2. вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Істотний недолік – це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

Гарантійні зобов’язання продавця перед споживачем встановлюються :
а) у договорі ;
б) у нормативно-правових актах.

Дуже часто має місце зловживання продавцями умовою про початок перебігу гарантійного строку на окремі товари. Зокрема, гарантійний строк на товари сезонного користування (взуття, одяг, хутро відповідного сезонного асортименту) починає обчислюватись з моменту початку відповідного сезону (а не з дня купівлі товару), про що вказано у переліку сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 172 від 19.03.2004 року та в абз. 4 ч.1 ст.7 Закону. У цьому Переліку вказано також строки початку та закінчення відповідного сезону.

У випадку порушення Ваших прав споживача, в першу чергу вам необхідно звернутись із усною вимогою до продавця, в якого ви купували товар. Якщо продавець не задовольнить ваші вимоги і не діятиме відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», Вам необхідно звернутись із письмовою заявою на ім’я суб’єкта господарювання, який виконував роботи чи надавав послуги , у якій необхідно вказати:

 1. ім’я керівника, повну назву суб’єкта господарювання та його адресу ;
 2. Ваші прізвище, ім’я, по-батькові, адресу проживання та контактний телефон ;
 3. дату купівлі товару та його найменування ;
 4. обставини порушення ваших прав, як споживача (неякісний товар, відмова замінити товар належної якості, необґрунтована відмова щодо здійснення ремонту товару, тощо) ;
 5. вимогу щодо усунення порушення Ваших прав, як споживача, з посиланням на ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів»
 6. приєднані до заяви додатки ( копії розрахункових документів – чеків, квитанцій, тощо)
 7. дату складання заяви і підписи (Ваш і продавця).

Пам’ятайте! Завжди і при будь яких обставинах зберігайте у себе письмові підтвердження купівлі Вами конкретного товару (чек, квитанція, тощо). Наявність такого документа є доказом того, що Ви купували саме цей товар і саме в цього суб’єкта господарювання.

Така заява складається у двох примірниках, один із яких передається продавцеві, а на другому – продавець ставить відмітку про отримання Вашої заяви. Другий примірник заяви залишається у Вас.

Якщо через будь-які причини продавець відмовляється приймати заяву або ставити підпис на Вашій копії, відправте таку заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу відповідного суб’єкта господарювання.

Якщо на Вашу заяву не надійшло відповіді, або ж надійшла відмова задовольнити Ваші вимоги, Вам слід звернутись із письмовою заявою про порушення прав споживача (надіславши її рекомендованим листом із повідомленням про вручення) до відповідного Управління у справах захисту прав споживачів за місцем Вашого проживання . У такій заяві слід вказати :

 1. ваше повне ім’я, по батькові, адресу місця проживання ;
 2. коротко викладені обставини порушення вашого права (із вказівкою на повну назву суб’єкта господарювання, назву товару, дату його купівлі, Вашу вимогу до суб’єкта господарювання та факт подачі заяви на ім’я керівника, факт ненадання відповіді або відмови у порушенні вимоги) ;
 3. вимогу зобов’язати суб’єкта господарювання вчинити дії на задоволення Вашого порушеного права ;
 4. вимогу накласти на суб’єкта господарювання, який Вам відмовив, штраф у 10-кратному розмірі від вартості придбаного Вами товару, посилаючись на ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» ;
 5. дату, підпис та додатки – копію заяви на ім’я керівника суб’єкта господарювання та копію розрахункового документа ;
 6. Одночасно з цим Ви можете подати позов про захист прав споживача до місцевого загального суду за місцем вашого проживання. У таких справах Ви звільняєтесь від сплати державного мита.

У випадку виникнення додаткових запитань, та у разі виникнення труднощів у складанні процесуальних документів Ви можете звернутись до громадської приймальні МГО «Центр політичних та правових досліджень СІМ» за попереднім записом, повідомивши про це за такими номерами телефону :
+38 032 2432550 ;

 

Повернутися