Грошова допомога

Згідно частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 року (далі – Закон №1706-VII) внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право, зокрема, на отримання матеріального забезпечення.

Згідно чинного законодавства внутрішньо переміщеним особам надаються такі види грошової допомоги:

 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • одноразова грошова допомога за рахунок кошів, які надійшли від фізичних та юридичних осіб.

Розглянемо основні положення чинного законодавства щодо кожної із вказаних видів матеріальної допомоги.

Порядок отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – грошова допомога) визначається Постановою Кабінету Міністрів України №505 від 01 жовтня 2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі – Постанова №505).

Право на отримання грошової допомоги мають внутрішньо переміщені особи, факт внутрішнього переміщення яких підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Умови отримання та розмір грошової допомоги

Відповідно до пункту 3 Постанови №505 грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів (далі – уповноважений представник сім’ї). Для цього необхідно надати письмову згоду про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї, така згода складається в довільній формі.

Грошова допомога призначається на строк 6 місяців та виплачується у таких розмірах:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);
 • для інвалідів – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (з 01.09.2015 р. по 31.12.2015 р. розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1 074 грн.);
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Зверніть увагу! Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 гривень. Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, то розмір допомоги перерахують з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або на підставі інформації компетентного органу.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (якщо виплата допомоги здійснюється через уповноважену установу банку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, та пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для отримання грошової допомоги (зокрема у разі її призначення на наступний шестимісячний строк, якщо раніше виплата допомоги не здійснювалась через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім’ї звертається за місцем проживання до уповноваженої установи банку із заявою про відкриття поточного рахунка, при цьому пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її соціальний статус. Після вікриття поточного рахунку уповноважена установа банку повідомляє номер поточного рахунка уповноваженому органу та одночасно надсилає повноваженому органу заяву про призначення грошової допомоги (про відсутність змін у відомостях) і додані до неї документи.

Зверніть увагу! Розмір отриманої грошової допомоги не враховують під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надають відповідно до законодавства, та до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до пп. 165.1.1 ПКУ.

Підстави для відмови у призначенні щомісячної грошової допомоги та для зменшення розміру грошової допомоги та припинення її виплати

Згідно пункту 6 Постанови №505 грошова допомога не призначається у разі, коли:

 • будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Крім того, згідно пункту 7 Постанови №505, якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги:

 • не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або
 • перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють,
 • розмір грошової допомоги для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.

Зверніть увагу! Якщо виплата грошової допомоги була припинена на підставі пункту 7 Порядку №505, продовження виплати такої допомоги на наступний шестимісячний строк не здійснюється.

Відмова у працевлаштуванні, в тому числі за сприяння державної служби зайнятості, не є підставою для зменшення розміру грошової допомоги або припинення її виплати, якщо від працевлаштування відмовились громадяни, які:

 • доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;
 • мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
 • доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
 • надають соціальні послуги, які є студентами денної форми навчання.

З огляду на вище викладене особи працездатного віку з числа переселенців, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт свого працевлаштування.

Припинення виплати щомісячної допомоги

Згідно пункту 12 Постанови №505 виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

 • подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;
 • надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;
 • зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;
 • виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

Порядок отримання внутрішньо переміщеними особами одноразової грошової допомоги

Крім права на отримання адресної грошової допомоги, внутрішньо переміщені особи також мають право на отримання грошової допомоги за рахунок благодійних пожертв, дарунків, тощо.

Механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі – кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі – грошова допомога) постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» №535 від 01 жовтня 2014 року (далі – Постанова №535).

Для отримання грошової допомоги внутрішньо переміщена особа звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі – органи соціального захисту населення) за місцем проживання (місцем перебування) з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Зверніть увагу! Надання допомоги, передбаченої Постановою №535, здійснюється один раз. У разі подання заяви на отримання такої допомоги повторо, орган соціального захисту відмовляє у наданні допомоги та повертає подані документи заявнику.

Якщо внутрішньо переміщена особа одноразову допомогу ще не отримувала, орган соціального захисту передає заяву на розляд спеціально створеної місцевої комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, які переміщуються (далі – місцева комісія).

Місцева комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні грошової допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання грошової допомоги. Місцева комісія складає реєстр отримувачів грошової допомоги, які після затвердження головою обласної, Київської міської держадміністрації подаються до Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики на підставі отриманого подання готує пропозиції про розміри грошової допомоги, які подаються на розгляд комісії, до складу якої включаються представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, МВС, МОН, Мінрегіону, МОЗ, ДСНС, Казначейства та голова громадської ради при Мінсоцполітики (далі – коімісія).

Виплата грошової допомоги здійснюється на підставі затвердженого комісією розполіду коштів.

Перерахування коштів грошової допомоги на особові рахунки отримувачів здійснюються органами соціального захисту населення.

 

Повернутися