Страхові виплати та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Згідно частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 року (далі – Закон №1706-VII) внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Страхові виплати та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату працездатності

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №1105-XIV (далі – Закон №1105-XIV) страхуванню від нещасного випадку підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, та перелік професійних захворювань визначаються Кабінетом Міністрів України.

Страхові виплати складаються із:

  • страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі – щомісячна страхова виплата);
  • страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
  • страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  • страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, затверджено Постановою Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №20 від 11 грудня 2014 року (далі – Порядок №20).

Згідно Порядку №20 особи, які тимчасово переміщені, мають право на:
призначення та/або продовження раніше призначених страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу відповідно до Закону №1105-XIV (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Призначення або продовження такого матеріального забезпечення здійснюється безпосередньо в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – робочі органи виконавчої дирекції Фонду) за місцем проживання (перебування), що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Зверніть увагу! Про чергову зміну місця проживання (перебування) особа, яка тимчасово переміщена, зобов’язана повідомити робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, протягом 10 календарних днів з дати зміни місця проживання (перебування). Повідомлення здійснюється шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинення йому виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа подається робочому органу виконавчої дирекції Фонду за новим місцем проживання (перебування).

Призначення внутрішньо переміщеним особам страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу за місцем проживання (перебування) за соцстрахуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу призначаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена, що підтверджується довідкою про взяття на облік за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, витрати на медичну та соціальну допомогу.

Для призначення страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу, переміщена особа подає до робочих органів виконавчої дирекції Фонду, крім довідки про взяття на облік та заяви про призначення відповідної виплати (витрат), також інші документи, що підтверджують право особи, яка тимчасово переміщена, на ці виплати, витрати на матеріальну та соціальну допомогу.

Страхові виплати та страхові витрати на медичну та соціальну допомогу проводяться на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати.

У разі відсутності довідки медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) за наявності усіх інших документів, що підтверджують право на отримання страхових виплат, робочий орган виконавчої дирекції Фонду видає направлення на проходження МСЕК.

У разі відсутності довідки про середню заробітну плату (доход), копії трудової книжки або витягу з неї, довідки про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок) робочий орган виконавчої дирекції Фонду використовує відомості Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр).

У разі відсутності в Реєстрі вищезазначених відомостей щомісячні страхові виплати особам, які тимчасово переміщені, призначаються відповідно до вимог Закону №1105-XIV , виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дату звернення. Після надходження необхідних документів сума страхових виплат підлягає перерахуванню.

Продовження внутрішньо переміщеним особам раніше призначених страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу за місцем проживання (перебування) за соцстрахуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Особи, які тимчасово переміщені, мають право на продовження раніше призначених та нарахованих страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу. Для цього до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання (перебування) необхідно подати:

  • заяву на продовження раніше призначених та нарахованих страхових виплат (витрат);
  • копію довідки про взяття на облік;
  • копію паспорта або документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті). Копії засвідчуються працівником відділення при пред’явленні оригіналів.

У випадку відсутності в особи, яка тимчасово переміщена, оригіналу справи про страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, сформованої іншим робочим органом виконавчої дирекції Фонду відповідно до вимог законодавства, робочий орган виконавчої дирекції Фонду, до якого подано заяву про продовження виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу одержує відомості з Централізованої інформаційно-аналітичної системи Фонду про розмір щомісячних страхових виплат.

Такий самий механізм продовження страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу діє і для осіб, які отримували ці виплати в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, які знаходяться на тимчасово окупованій території, а постійно проживають на іншій території України. У цьому випадку замість довідки про взяття на облік потерпілий надає копію сторінки паспорта, що містить відомості про місце проживання, з одночасним пред’явленням оригіналу.

Рішення про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду не пізніше десяти робочих днів від дати прийняття від заявника документів. Продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу здійснюється на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу. Копія вказаного рішення направляється робочому органу виконавчої дирекції Фонду, де зберігається справа про страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу та/або управлінню виконавчої дирекції Фонду, якому підпорядковується цей робочий орган виконавчої дирекції Фонду, що є підставою для припинення ним нарахування щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу у зв’язку з її продовженням за місцем проживання.

У разі закінчення права на отримання страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу та за умови подання необхідних документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат (продовження дії довідки МСЕК, довідки про продовження навчання, інших документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат), страхових витрат на медичну та соціальну допомогу робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання (перебування) видає постанову про продовження щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за місцем проживання (перебування) на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

Щомісячні страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу особі, яка тимчасово переміщена, нараховуються з місяця подання заяви або з місяця, в якому не здійснювались страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зберігалася справа про страхові виплати (страхові витрати на медичну та соціальну допомогу) на той час, та фінансуються впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття постанови про продовження раніше призначених страхових виплат (страхових витрат на медичну та соціальну допомогу).

 

Повернутися