Заява про встановлення факту народження дитини (зразок)

Галицький районний суд м. Львова

Заявник: Іваненко Марія Іванівна,
яка прож.: м. Львів, вул. А.Колесси, буд. 43, кв. 117, 79000;
моб. тел. (094) 332-23-45

Заінтересовані особи: Галицький відділ
державної реєстрації актів цивільного стану
Львівського територіального управління юстиції,
який знах.: м. Львів, вул. Грушевського, 16,79005;

тел. (032) 260-23-88
e-mail: vcs_gl@lv.lv.drsu.gov.ua

 

ЗАЯВА

про встановлення фактів, що має юридичне значення

01.10.2014 року, після виїзду з місця постійного проживання, що знаходиться у районі проведення антитерористичної організації на тимчасово окупованій території (м. Горлівка Донецької області), у м. Керч Автономна Республіка Крим у мене з чоловіком, з яким я перебуваю у зареєстрованому шлюбі (з 10.06.1999 р. про що в книзі реєстрації актів про одруження Горлівського міського відділу реєстрації актів громадянського стану Донецької області зроблено актовий запис № 901 від 10.06.1999 р., що підтверджується свідоцтво про одруження І-НО № 110196, копія паспорта Іванова Івана Івановича (серія ВА № 937499), копія паспорта Іваненко Марії Іванівни (серія ВС № 430977) – додатки № 3, 4, 5) народилася донька – Іваненко Галина Іванівна. Про факт народження «Керчинським міським відділом запису актів цивільного стану Департаменту запису актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим» було видано 21.07.2013 р. «свідоцтво про народження» І-АЯ № 759466 (додаток № 6).

08.07.2015 р. я разом з доньками – Іваненко Юлією Іванівною 07.04.2000 р.н. та Іваненко Галиною Іванівною 21.07.2013 р.н. перемістилася з тимчасово окупованої території, що засвідчується довідкою від 18.08.2015 р. № 1303100401 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції виданої Галицьким відділом соціального захисту Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (додаток № 7).

З 27.04.2014 р. та на сьогодні Автономна Республіка Крим є тимчасово окупованою територією згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Таким чином, видане незаконними органами, що функціонують на території АРК, свідоцтво не засвідчує у встановленому порядку факту народження дитини (прізвища, ім’я по батькові, дати народження, місця народження), родинних зв’язків між дитиною та батьками. Це створює перешкоди у реалізації батьківських прав і у подальшому реалізації правового статус громадянина України новонародженою дитиною (отримання відповідних соціальних послуг, виплат).

Проведення повторної реєстрації факту народження, у відповідності з українським законодавством органами реєстрації цивільного стану є неможливим, оскільки відповідно до п. 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 жовтня 2000 р. № 52/5, підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є, зокрема, медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 р. № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, що видається закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи. Однак, медичні документи були вилучені незаконними органами влади на території АРК.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою (п. 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні).

Ст. 52 Конституції України гарантує, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Згідно з ч. 1 ст. 122 Сімейного кодексу України дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. Згідно з п. 14 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні якщо дитина народилась у подружжя, дружина записується матір’ю, а чоловік – батьком дитини за заявою будь-кого з них.

Згідно зі ст. 144 СК України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Реєстрація народження дитини засвідчується свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

З огляду на що і звертаємося з цією заявою в порядку окремого провадження про встановлення юридичних фактів народження та родинних відносин з донькою (п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 256 ЦПК України) та клопочемо про оперативний розгляд справи.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Ст. 2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. визначає, що Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання в Україні та їх реінтеграції. Ч. 1 ст. 9 вказаного Закону серед прав внутрішньо переміщених осіб визначає отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування; інші права, визначені Конституцією та законами України.

Зважаючи на вищевикладене, та, керуючись ст. 52 Конституції України, ст.ст. 122, 144 СК України, ст.ст. 3, 9, 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р., ст.ст. 2, 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р., ст.ст. 233-235, 256, 258 ЦПК України, –

п р о ш у:

1) Встановити факт народження дитини – Іваненко Галина Іванівна, дата народження – 21.07.2013 року, місце народження – м. Керч Автономна Республіка Крим. Мати – Іваненко Марія Іванівна, дата народження – 23.07.1973 р., громадянка України, місце проживання: м. Львів, вул. А.Колесси буд. 43, кв. 117. Батько – Іваненко Іван Іванович, на підставі свідоцтва про одруження І-НО № 110196, актовий запис № 901 від 10.06.1999 року, дата народження 11.22.1971 р., громадянин України, місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. С. Бандери 33/213.
2) Оперативно призначити та розглянути вказану заяву.

Додатки:

1) Копія заяви;
2) Квитанція про сплату судового збору;
3) Копії паспорта Іваненко Марії Іванівни;
4) Копії паспорта Іваненка Івана Івановича;
5) Копії свідоцтва про одруження І-НО № 110196 від 10.06.1999 р.;
6) Копії «свідоцтва про народження» І-АЯ № 759466, виданого «Керчинським міським відділом запису актів цивільного стану Департаменту запису актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим» 21.07.2013 р.;
7) Копії довідки від 18.08.2015 р. № 1303100401 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції виданої Галицьким відділом соціального захисту Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

«___» _________ 2015 р.

_____________________

 

* Документ не містить конфіденційної інформації. Можливі співпадіння випадкові.

 

Повернутися