Захист прав прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу внутрішньо переміщених осіб

Забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Постановою Кабінету Міністрів України №356 від 04 червня 2015 року затверджено «Порядок забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції» (далі – Порядок №356), яким визначено:

 • механізм забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції,
 • механізм виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (далі – державна соціальна допомога та грошове забезпечення).

Гарантії, передбачені Порядком №356, поширюються на прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, які перемістились з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Передбачені гарантії надаються прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу за місцем їх проживання та у разі отримання прийомними батьками, батьками-вихователями довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції (далі – довідка).

Уповноважені органи, які видали довідку, протягом доби інформують відповідну службу у справах дітей за місцем проживання прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу про переміщення з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Далі служба у справах дітей протягом трьох робочих днів відвідує таку сім’ю за місцем їх проживання та передає інформацію про прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу до Мінсоцполітики та служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій.

Порядок прийняття рішення про забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Згідно Порядку №356 прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу пеередбачаєнаступні етапи:
Прийомними батьками або батьками-вихователями подається заява про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу до служби у справах дітей за місцем проживання сім’ї.

Разом із заявою подаються наступні документи:

 • рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта громадянина України.

Зверніть увагу! Відсутність деяких документів не є підставою для відмови у прийнятті рішення про забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Так, у разі відсутності у прийомних батьків, батьків-вихователів рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи копії такого рішення відповідна служба у справах дітей отримує необхідну інформацію від Міністерства соціальної політики України.

На підставі поданої батьками-вихователями або прийомними батьками заяви служба у справах дітей вносить відповідне подання про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу до районної, районної у м. Києві держадміністрацієї або виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі – орган, який прийняв рішення).

Рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу приймається протягом 10 робочих днів від дати отримання всіх необхідних документів, поданих заявником та/або наданих Мінсоцполітики у разі відсутності у заявників вищевказаних документів.

На підставі прийнятого рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу прийомні батьки, батьки-вихователі та орган, який прийняв рішення, за місцем проживання чи перебування сім’ї укладають договір про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу (далі – договір) за формою згідно з додатками, затвердженими Порядком №356.

В цих договорах передбачено зобов’язання та відповідальність батьків та органу, що прийняв рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, щодо забезпечення прав та інтересів дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу надсилає службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу копію рішення та відповідного договору.

Здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей-вихованців, прийомних дітей службою у справах дітей за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Матеріальне забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

Порядком №356 також передбачено, що державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях призначаються або продовжують виплачуватися уповноваженими органами відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №81 (далі – Порядок №81).

Порядок №81 визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету:
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», а також механізм здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків.

Державна соціальна допомога на дітей (далі – соціальна допомога) призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються в наступні етапи:

Подання батьками-вихователями або прийомними батьками до служби у справах дітей відповідної заяви з дорученням наступних документів:

 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
 • документи, що підтверджують статус дитини;
 • довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
 • довідка з місця навчання про розмір стипендії;
 • копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку;
 • копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, також подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні

Подання службою у справах дітей заяви та доданих до неї документів до управління праці і соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці і соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради(далі – уповноважений орган).

Прийняття уповноваженим органом рішення про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення за заявою батьків-вихователів або одного з прийомних батьків.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад I-IV рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна допомога призначається на період вступної кампанії на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного навчального закладу.

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

Згідно Порядку №356 у разі відсутності документів, необхідних для призначення або продовження виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, уповноважений орган отримує необхідну інформацію від «Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики», який направляє необхідну інформацію до уповноваженого органу за місцем проживання чи перебування отримувача та одночасно інформує уповноважений орган за місцем реєстрації отримувача про продовження таких виплат.

Виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям продовжуються за їх місцем проживання чи перебування з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу без довідки-атестата за місцем реєстрації. Після надходження довідки-атестата обсяг виплат коригується та поновлюється з часу їх припинення.

Розміри соціальної допомоги та грошового забезпечення

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов’язані повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю до розрахунку розміру соціальної допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

У разі встановлення іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Строки виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення

Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа уповноваженим органом через банківську установу або державне підприємство поштового зв’язку за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї.

Соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Служба у справах дітей за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу готує звіт про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділу міліції за період їх функціонування за місцем проживання чи перебування, та один раз на рік надсилає його копію службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

 

Повернутися