Позовна заява про повернення строкового банківського вкладу

До Галицького районного суду м. Львова

Позивач:
С.К.І.
79000, м. Львів, вул. Суботівська, буд. 20, кв.10
тел.(032) 234-50-39

Відповідач:
Відкрите акціонерне товариство
комерційний банк «Надра»
Відділення № 53 філії ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ
79000, м Львів, вул. Коперніка

Ціна позову:

Матеріальна шкода – 6674,13 доларів США
Пеня – 434, 3 доларів США
Моральна шкода – 150 доларів США

Позовна заява
про повернення строкового банківського вкладу

05 січня 2009 року у м. Львові між відповідачем по справі – Відкрите акціонерне товариство комерційний банк «Надра» (далі Відповідач) в особі менеджера відділення №53 філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ М.О та мною, Позивачем по цій справі С. К. було укладено договір строкового банківського вкладу (депозиту) «Мій вибір» № 738111 (далі Договір). Предметом Договору є розміщення мною у Відповідача строкового вкладу в сумі 6605.44 доларів США ( шість тисяч шістсот п’ять доларів США 44 центи) на строк 1 (один) місяць з 05 січня 2009 р. по 5 лютого 2009 року з виплатою Відповідачем на мою користь відсотків на суму вкладу з розрахунку 12,5 % річних.

Відповідно до п.3.4.5 Договору, Відповідач зобов’язаний був повернути мені за моєю вимогою в кінці строку дії Вкладу чи у випадках дострокового розірвання Договору шляхом перерахування коштів на поточний рахунок. Відповідно до п. 3.4.4 Договору, Відповідач зобов’язаний був сплатити проценти шляхом перерахування коштів на рахунок в останній день строку дії Вкладу.

05 січня 2009 року я виконала свої зобов’язання по Договору та внесла готівкою на депозитний рахунок 6605.44 доларів США, що підтверджується Звітом по депозиту Мій вибір в валюті USD № 738111, відкритому в пакеті послуг ПП «Базовий+» № 11111 на дату 05.02.2009р.

26 січня 2009 року я звернулася до в. о начальника відділення №53 філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ п. Дороги А. О. із заявою про повернення мені 05 лютого 2009 року строкового вкладу, а також відсотків нарахованих відповідно до п. 2.3 Договору (копія заяви додається). 05 лютого 2009 року я прийшла до Відповідача отримати кошти, проте мені відмовили в їх видачі, посилаючись на відсутність готівки, у зв’язку з кризовою економічною та політичною ситуацією в державі.

Таким чином, на момент подання цієї заяви Відповідач не повернув мені суму депозитного вкладу та нарахованих відсотків, чим порушив свої зобов’язання по Договору. Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України, є недопустимою одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов, якщо інше не встановлено договором або законом. Ні договором, ні жодним законом Відповідач свої дії не обґрунтовує, оскільки чинне законодавство України такого права йому не надають. Своїми діями Відповідач порушив також вимоги ст.ст. 629 та 1060 Цивільного Кодексу України, пункт 3.3 Постанови НБУ від 03.12.2003 року №516 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 р. за N 1256/8577).

Враховуючи зазначене, на підставі та керуючись ст. 41 Конституції України, ст.ст. 22, 23, 386, 525, 611, 615, 629, 1058, 1060 Цивільного кодексу України, ст. ст. 95, 96. 97, 98, Цивільного процесуального кодексу України, п. 3 ст. 50 Закону України „Про власність”, п. 3.3 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, п. 37 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.93р. №7-93, п. п. 2.1, 2.2, 2.4, 3.4.3,3.4.4, 3.4.5, 5.1, 7.2 Договору, –

ПРОШУ:

1.Cтягнути з Відповідача на мою користь 6674, 13 доларів США (6605.44 доларів США сума вкладу і 68, 69 доларів США нараховані згідно умов Договору відсотки);

2.Зобов’язати сплатити Відповідача пеню в розмірі 434,3 доларів США (тобто подвійна облікова ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання) за кожен день прострочення виплати вкладу;

Додатки:

1. Копія Договору банківського вкладу №738111 від 05.01.2009 р.
2. Копія звіту по депозиту Мій вибір в валюті USD № 738111, відкритому в Пакети послуг ПП «Базовий+» № 111111 на дату 05.02.2009.
3. Копія Заяви від 26.01.2009р. про повернення депозитного вкладу.
4. Довідка від лікаря дорожної поліклініки львівської залізниці від 13.02.2009р.
5. Копія заяви та додатків до неї для Відповідача.
6. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення.
7. Квитанція про сплату держмита за відшкодування моральної шкоди.

(С.К.І.)

16 лютого 2009 року

 

Повернутися