Позовна заява про стягнення недоплачуваної щомісячної допомоги по догляду за дитиною

Сихівському районному суду м. Львова

Позивач:
Симоненко Наталія Михайлівна
79031 м. Львів вул. Стрийська, 50 / 291

Відповідач:
Сихівський відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
79066 м. Львів вул. Зубрівська, 9.

 

П О З О В Н А     З А Я В А
про визнання неправомірними дії Сихівського відділу соціального захисту та стягнення недоплачуваної щомісячної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

1 січня 2005 року в мене народилася дочка Симоненко Христина Ігорівна. У березні 2005 року мені була призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Вважаю, що в 2007 році відповідач невірно здійснив нарахування та виплату вищевказаної допомоги, чим порушив моє право на соціальний захист та гарантовану державою матеріальну підтримку материнства.

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» встановлено, що громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України. Відповідно до цього Закону призначається такий вид державної допомоги сім’ям з дітьми: допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, баба, дід, інший родич), який фактично здійснює догляд за дитиною.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг, встановлених Конституцією України і чинними законами, прав і свобод.

Утверджуючи та забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини 2 статті 6, частини 2 статті 19, частини 1 статті 68 Конституції України вони є загальнообов’язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення засад соціальної правової держави.

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Виплата допомоги по догляду за дитиною є формою реалізації конституційного права громадян на соціальний захист.

Зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану на певний строк.

На підставі статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їм.

Таким чином, будь-які закони та нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини стосовно прав та свобод громадян, у тому числі Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 року № 13, Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 мають відповідати вимогам Конституції України.

Проте, ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік» було обмежено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та встановлено, що така надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Рішенням Конституційного суду України від 09.07.2007 р. № 6-рп/2007 визнано неконституційним положення п. 14 ст. 71 в частині зупинення на 2007 рік дії частини першої ст. 15 та п. 3 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо встановлення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Статтею 152 Конституції України встановлено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України рішення про їх неконституційність. Зважаючи на те, що зупинення дії законів є способом тимчасового припинення їх дії в часі та/або за колом осіб, то втрачання чинності нормативно-правовим актом, яким відбулося зупинення дії певного закону, за правовими наслідками є поновленням дії цього закону, а відповідно і поновленням права та обов’язків осіб, які є учасниками правовідносин, що є предметом регулювання такого закону. При цьому ст. 74 Закону України «Про Конституційний суд України» визначено, що Конституційний суд України може вказати на преюдиціальність свого рішення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з правовідносинами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта. Отже, Конституційний суд України, виходячи зі змісту ст. 74 Закону України «Про Конституційний суд України», може поширювати або не поширювати рішення у справі на правовідносини, які виникли внаслідок дії оспорених нормативно-правових актів.

Пунктом 5 резолютивної частини рішення Конституційного суду України від 09.07.2007 р. № 6-рп/2007 зазначено, що «рішення Конституційного суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» затверджено на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу для дітей віком до 6 років:

 • з 1 січня – 434 гривні;
 • з 1 квітня – 463 гривні;
 • з 1 жовтня – 470 гривень.

Всупереч рішенню Конституційного суду України Сихівський відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради виплачував у 2007 році Позивачу допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку наступним чином:

 • січень 2007 р. – 122,44 грн.;
 • лютий 2007 р. – 122,44 грн.;
 • березень 2007 р. – 122,44 грн.;
 • квітень 2007 р. – 129,03 грн.;
 • травень 2007 р. – 129,03 грн.;
 • червень 2007 р. – 129,03 грн.;
 • липень 2007 р. – 129,03 грн.;
 • серпень 2007 р. – 132,64 грн.;
 • вересень 2007 р. – 134,45 грн.;
 • жовтень 2007 р. – 136,13 грн.;
 • листопад 2007 р. – 140,05 грн.;
 • грудень 2007 р. – 144,10 грн.

Отже, розмір недоотриманої допомоги за 2007 рік становить 3 919 грн. 19 коп. (Три тисячі дев’ятсот дев’ятнадцять гривень дев’ятнадцять копійок) (Розрахунок додається. Розрахунок зроблено на підставі довідки № 4426 від 28.05.2009 р., виданої Сихівським відділом соцзахисту управління соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, та Виписки з основної карти Симоненко Н.М. за період з 03.01.2007 р. по 04.05.2007 р., виданої Львівським міським відділенням № 18 Західного ГРУ Приватбанку).

Відповідно до статті 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Мої законні права було обмежено шляхом прийняття окремих неконституційних норм Законів України. Про належні мені виплати мені стало відомо лише в травні 2009 року.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 5, 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст.ст. 4, 6, 17, 18, 19, 104, 105, 106 КАС України,

ПРОШУ:

 • Визнати неправомірними дії Сихівського відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради по нарахуванню та виплаті щомісячної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
 • Відновити пропущений строк для звернення до суду за захистом порушених прав, свобод та інтересів.
 • Стягнути з Відповідача на користь Позивача недоплачену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі 3 919 гривень 19 копійок.

 

Додатки:

 1. Копія позовної заяви;
 2. Копія паспорта;
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 4. Копія Свідоцтва про одруження;
 5. Копія Свідоцтва про народження дитини;
 6. Копія трудової книжки;
 7. Довідка № 4426 від 28.05.2009 р. Сихівського відділу соціального захисту управління соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 8. Виписка з основної карти Симоненко Н.М. за період з 03.01.2007 р. по 04.05.2007 р., видана Львівським міським відділенням № 10 Західного ГРУ Приватбанку.
 9. Квитанція про сплату судового збору.

 

20 жовтня 2009 р.         Симоненко Н.М.

 

Повернутися