Про стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни

(Для початку подаємо запит до Пенсійного фонду)

Управління Пенсійного фонду України
в Золочівському районі Львівської області
80700, м.Золочів, вул.Валова, 4

Заявник: ПІБ
Адреса

 

ЗАЯВА
про надання інформації

Я, ________________________, _________року народження, відповідно до статті 1 Закону України № 2195-IV від 18 листопада 2004 року „Про соціальний захист дітей війни” є дитиною війни.

Згідно зі статтею 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни”, з 1 січня 2007 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

У зв’язку з наведеним вище, прошу повідомити, який розмір щомісячної соціальної допомоги у відповідності до Закону України „Про соціальний захист дітей війни”, виплачувався мені, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2.007 року, з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року , з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, та 01.01.2011 року по 31.03.2011 року

02.01.2011 року

підпис

 


 

(Після отримання відповіді на запит подаємо до суду заяву про поновлення строків та позовну заяву)

Золочівський районний суд Львівської області
80300, м . Золочів, вул. Січових Стрільців, 24

Позивач: ПІБ особи
Адреса

Відповідач : Управління Пенсійного фонду України
в Золочівському районі Львівської області
80700, м.Золочів, вул.Валова, 4

 

ЗАЯВА
про поновлення пропущеного строку для звернення до адміністративного суду

Відповідно до статті 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Про належні мені як дитині війни виплати мене повідомлено не було, тому про факт порушених моїх прав стало відомо лише після отримання відповіді з Управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі Львівської області.

На підставі викладеного та керуючись ст. 100 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

поновити пропущений строк для звернення до суду за захистом порушених прав, свобод та інтересів за період з 01.01.2007р. по день звернення до суду.

Додатки:
1. Копія листа про надання інформації.
2. Копія відповіді управління ПФУ в Золочівському районі Львівської області
3. Копія заяви З додатками для відповідача.

02.01.2011 року

Підпис

 


 

Золочівський районний суд Львівської області
80700, м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 24

Позивач: ПІП _________________
Адреса_________________________

Відповідач:
Управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі Львівської області
80700, м. Золочів, вул. Валова, 4

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни

Я,  _____________________, _______ року народження, відповідно до статті 1 Закону України № 2195-ІУ від 18 листопада 2004 року „Про соціальний захист дітей війни” є дитиною війни. Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону, з 1 січня 2007 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотки мінімальної пенсії за віком. У 2007 році така допомога мені не виплачувалась, а у 2008-2010 роках виплачувалась у неповному обсязі.

Верховна Рада України своїм Законом України № 489-У від 19.12.2006 року „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, статтею 71 пункт 12, призупинила дію статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни”.

Однак, Конституційний Суд України своїм рішенням № 6-рп/2007 від 9 липня 2007 року по справі № 1-29/2007, керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України та статтями 45, 51, 61, 63, 65 Закону України „Про Конституційний Суд України” вирішив у пункті 1 цього рішення визнати таким, що не відповідають Конституції України і є неконституційними положення Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” пункт 12 статті 71, яким зупинено дію статті 6 Закону України № 2195-ІУ від 18 листопада 2004 року „Про соціальний захист дітей війни”, пункт 3 положення статті 71 Закону України „Про Державний бюджет на 2007 рік” № 489-У від 19.12.2006 року визнані неконституційними.

Пункт 5 Рішення Конституційного Суду в цій справі має преюдиційне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.

Пункт 6 Рішення Конституційного Суду є обов’язковим до виконання на території України, є остаточним і не може бути оскарженим.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України „Про соціальним захист дітей війни” державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.

Згідно частини 2 статті 19 та частини 3 статті 22 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, невиплата мені соціальної допомоги, передбаченої ст.3 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, є протиправною і такою, що суперечить Конституції України та законам України.

Розмір соціальної допомоги, відповідно до ст.6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, становить 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст.28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратила працездатність.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2007 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня – 380 гривень, з 1 квітня – 406 гривень, з 1 жовтня -411 гривень.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить : з 1 січня – 470 гривень, з 1 квітня – 481 гривень, з 1 липня -481 гривні, з 1 жовтня – 498 гривень.

Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2009 рік”- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня – 498 грн., з 1 листопада – 573 грн.

Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2010 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня – 695 грн., з 1 квітня – 706 грн., з 1 липня – 709 грн., з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.

((4809+5793+6126+85100*30%)-(579.3+597,6+597.6)=5796ГРН.90коп.

Розрахунок зроблено відповідно до довідки про отриману пенсію, що надана відділенням пенсійного фонду.

Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» нараховані суми пенсії, які не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

На підставі викладеного, керуючись частиною 2 статті 3, статтею 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», статтями 8. 22, 55, 95 Конституції України, статтями 104, 105, 106, 107 і статтями 158-162 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Визнати дії управління ПФУ в Золочівському районі Львівської області протиправними щодо недоплаченої мені щомісячної соціальної державної допомоги до пенсії за період з 01.01.2007 року по день винесення рішення по справі.
3. Стягнути з управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі Львівської області в мою користь недоплачену щомісячну соціальну державну допомогу до пенсії за період з 01.01.2007 року по день винесення рішення по справі.
4. Судові витрати пов’язані із розглядом позовної заяви (судовий збір) покласти на відповідача.

Додатки:

1. Копія паспорта позивача.
2. Колія ідентифікаційного коду позивача.
3. Копія пенсійного посвідчення з відміткою штампа „Дитина війни”.
4. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

01.02.2011р.

Підпис

 

Повернутися